Εξυπηρέτηση Πελατών   210 300 57 97

Πολιτική Απορρήτου

 1. Όλες οι έκφρασεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο έχουν τις έννοιες που τους έχουν αποδοθεί στους Όρους και διατάξεις.
 2. Η κάτωθι Πολιτική Απορρήτου ορίζει τους κανόνες για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται από τους Χρήστες σε σχέση με την χρήση των Ιστοσελίδων.
 3. Όλα τα προσωπικά δεδομένα είνα συγκεντρωμένα με την αρχή της ολοκληρωτικά ελεύθερης βούλησης και είναι προορισμένα αποκλειστικά και μόνο για τον Ιδιοκτήτη και ταυτόχρονα τον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας δηλαδή τον Προμηθευτή.
 4. Διαχειριστής των προσωπικών πληροφοριών των Χρηστών που διαβιβάζονται σε σχέση με τη χρήση των Προϊόντων είναι ο Προμηθευτής.
 5. Η ποσότητα των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο και χρησιμοποιούνται μόνο για την ταυτοποίηση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελίων, συμπεριλαμβανομένης της διεκπαιρέωσης των online και offline συναλλαγών και εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως: όνομα, επίθετο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση e-mail.
 6. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μεμονωμένων ατόμων μπορεί να αλλάξουν τα ονόματα και τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών και άλλων πρόσωπων των οποίων δηλώσεις και φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα.
 7. Στο πλαίσιο των Προϊόντων εύλογου χαρακτήρα , ο Διαχειριστής μπορεί να ζητήσει από τον Χρήστη να παράσχει άλλες προσωπικές πληροφορίες. Στους όρους και διατάξεις των δεδομένων Προϊόντων ή / και Υπηρεσίων μπορούν να αναφέρονται άλλα προσωπικά δεδομένα, τα οποία ο Χρήστης πρέπει να εισαγάγει για να χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα ή / και Υπηρεσίες.
 8. Ο διαχειριστής επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, για την εμπορία των υπηρεσιών και Προϊόντων και για άλλους έννομα δικαιολογημένους σκοπούς του.
 9. Κάθε Χρήστης κατέχει δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 10. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, δηλαδή την υπηρεσία αναλύσεως επισκεψιμότητας προσβάσιμης μέσω Google, Inc. (“Google”). Η Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies” – αρχεία κειμένων ευρισκόμενων στον υπολογιστή του Χρήστη της Ιστοσελίδας, προκειμένου να επιτρέψει τον ιστότοπο να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι Χρήστες χρησιμοποιούν την σελίδα. Η Google μπορεί να προωθήσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, μόνο εάν θα είναι υποχρεωτικό να το κάνει στη βάση διατάξεων του νόμου.
 11. Ο Ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας χρησιμοποιεί τα αρχεία "cookies" για την αποθήκευση πληροφοριών στο θέμα προτιμήσεων των Χρηστών της Ιστοσελίας. Αυτά τα αρχειά αποθηκεύουν: προσωπικές ρυθμίσεις των Χρηστών καθώς και προτάσεις αυτόματης συμπλήρωσης πεδίου δελτίου.
 12. Χρήση της Ιστοσελίδας σημαίνει αποδοχή των παραπάνω αναφερόμενων όρων.
 13. Ο Διαχειριστής μπορεί να διεξάγει έρευνες μεταξύ των Χρηστών με σκοπό την απόκτηση συγκεκριμένων στοιχείων του προφίλ (όπως ηλικία, εκπαίδευση, επάγγελμα). Η ολοκλήρωση της έρευνας είναι πάντα προαιρετική, και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο θα επεξεργαστούν ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικές αναλύσεις των Χρηστών μεταφερόμενα στους εταίρους του Διαχειριστή. Η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών είναι πάντα προαιρετική.

Έκδοση View desktop
Sklep internetowy Shoper.pl